Profil

Outsourcing

Hatékonyság növelő szolgáltatás közép- és nagyvállalkozások részére

Minden cég számára a legfontosabb elérendő cél a nyereség maximalizálása. Ez teszi lehetővé a fennmaradást, a továbbfejlődést. A nyereség növelésének az egyik - mindenki által jól ismert - módja, ha növeljük vállalkozásunk értékesítési bevételeit. Általában erre elegendő figyelem irányul. Különböző üzleti-, marketingstratégiákkal, a tevékenység optimalizálásával, vagy a - ma divatos - racionalizálással. Más oldalról megközelítve ezt a kérdést, azt is láthatjuk, hogy a nyereség növelésében és annak hosszú távon magas szinten tartásában fontos szerepet játszhat a beszerzés, illetve annak optimalizálása. Ehhez fontos a legmegfelelőbb beszállítók, alvállalkozók, a legjobb alapanyagok, termékek, a beszerzési árak és a minőség legoptimálisabb összhangjának megkeresése. Ez munkát kíván. Mi ennek a munkának egy jelentős részét kívánjuk átvállalni.

A legkisebb cégeknél nyilván nem lehet önálló beszerzői munkakört kialakítani, de a beszerzés csak úgy lehet eredményes, ha az a cég stratégiájának szerves részévé válik. A lebonyolítást lehet alsóbb szintre delegálni, de a döntéseket feljebb kell meghozni. Bevált, járható út a beszerzés kihelyezése (outsourcing) vagy külső beszerzési tanácsadók igénybevétele.

Milyen előnyei vannak a kiszervezésnek?

 • Megbízóink munkaidőt tudnak megtakarítani. A hatékonyság érdekében az erőforrásokat a fő tevékenységekre és a vállalati célokra lehet összpontosítani.
 • Az üzemi és az általános költségek folyamatosan nőhetnek, és általában aránytalanul oszlanak el, de egy átalánydíjas szolgáltatás igénybevételével a ráfordítások a fokozatos realizálódás révén tervezhetővé válnak.
 • A vállalkozás döntéshozói egy általuk előre pontosan meghatározott feltételrendszernek már eleve megfelelő, előszűrt információcsomagot kapnak kézhez, ezáltal lényegesen lecsökken az optimális megoldás kiválasztására fordított idő, így tovább nő a hatékonyság.
 • Lehetőséget nyújt a döntés teljes mértékben objektívvé tételére. Az előválogatási folyamat során teljesen kizárható a beszállítóval/alvállalkozóval való személyes kapcsolatfelvétel, így elkerülhetővé válik, hogy a beszerzést intéző személy, vagy a döntéshozó szubjektív szempontokat is figyelembe vegyen döntése során. Ugyanakkor a rendszer használata lehetőséget kínál arra is, hogy a döntéshozó - akár utólagosan is - igazolni tudja teljes objektivitását.

A jelen gazdasági helyzetben egyetlen vállalkozás sem engedheti meg magának a pazarló gazdálkodást. A közepes- és nagyobb vállalkozásoknál is fontos, hogy a cég alkalmazottai a termelés és az értékesítés napi feladataival foglalkozzanak. Egy komolyabb megrendeléshez kapcsolódó beszerzés vagy az alvállalkozók megkeresése, azok kiválasztása, a beérkezett ajánlatok, minták elbírálása hosszú időre is elvonhatja ezektől a fontos feladatoktól az erőforrásokat.

Hogyan működik a "kihelyezett beszerzés"?

 1. A szolgáltatásunkat igénybe vevő, szereződött partnereink kijelölt kapcsolattartó útján értesítenek bennünket az aktuális vásárlási igényről, beszerzési szándékról. Ez az igény - e-mailben - megérkezik hozzánk.
 2. Szükség esetén további információkat kérünk partnereinktől. (Dokumentációk, paraméterek, tervek, kiírások.) Pontosítjuk a minimális elvárásokat a minőség, az ár és a határidők tekintetében. Fontos szabály, hogy nem mindig a legolcsóbb beszállító a legjobb beszállító.
 3. Üzleti információs rendszerünket felhasználva a pontosított igényt kijuttatjuk, több, mint 600 partnerünk közül azok részére, akik a keresett termékkel, tevékenységgel kapcsolatos területen végzik munkájukat. Ugyanakkor rendszerünk lehetőséget kínál arra is, hogy a már meglévő szerződéses partnereink körén kívül is, a leggyorsabban megtaláljuk a legoptimálisabb megoldásokat. A Megbízóktól beérkezett információk alapján árajánlatot és mintát kérünk a potenciális beszállítóktól/alvállalkozóktól.
 4. A beérkezett ajánlatokat és mintákat ellenőrizzük. A hiányosan, vagy pontatlanul beérkező ajánlatokkal kapcsolatban kiegészítést, pontosítást kérünk.
 5. A végleges ajánlatokat szelektáljuk a Megbízó által felállított szempontok alapján. Kiválasztjuk a felállított kritériumrendszernek megfelelőket, s azokat egy könnyen áttekinthető formába - táblázatban - rendszerezzük.
 6. A megfelelő módon előszelektált ajánlatokat és a hozzájuk kapcsolódó mintákat továbbítjuk a Megbízó felé.
 7. A beszállító kiválasztása után a két fél (a Megbízó és a beszállító/alvállalkozó) egymással közvetlenül veszi fel a kapcsolatot, s ők már a Megbízó saját beszerzési rendszerének megfelelően bonyolítják le a megrendelést.

Hogyan veheti igénybe outsourcing szolgáltatásunkat?

A kapcsolatfelévétel után minden esetben személyes találkozó keretében mérfjük fel a igényeket, egyeztetjük a kívánt együttműködés mértékét. Az igényfelmérést követően személyre szabott ajánlatot teszünk a közös munkával kapcsolatban. Minden esetben törekszünk arra, hogy kölcsönös garanciákat nyújtó, hosszútávú szerződés keretein belül tudjuk együtt dolgozni partnereinkkel.

Reméljük, hogy hamarosan Önt és cégét is üzleti partnereink között köszönthetjük!