Profil

Pénzvisszafizetési garancia

Cégünk szolgáltatás-üzemeltetési díjaira pénzvisszafizetési garanciát vállal a szerződésben meghatározott feltételek szerint:

"6. A Szolgáltató pénzvisszafizetési garanciát vállal - kizárólag a 12 hónap időtartamra szóló szerződések esetén - az üzemeltetési díjra azon Felhasználói felé, akik a szerződés időtartam alatt nem realizáltak egyetlen üzleti kapcsolatot sem, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) A Szolgáltató a szolgáltatás időtartama alatt kevesebb, mint 36 különböző - a Felhasználó által az Üzlet-Infó online felületén rögzített tevékenységeire vonatkozó - ajánlatkérést juttatott el a Felhasználó részére, és
b) A Felhasználó a szerződés időtartama alatt legalább 12 különböző termék vásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele iránt jelezte igényét az Üzlet-Infó internetes rendszeren belül a Szolgáltató felé, és
c) A Felhasználó valamennyi esedékes fizetési kötelezettségének szerződésszerűen, késedelem nélkül tett eleget."

De mit is jelent ez valójában?

A három kitételből az a) és b) pontban megadott két fontos és egymással összefüggő feltételt szeretnénk ezzel kapcsolatban kiemelni!

Az egyik az Üzlet-Infóra vonatkozik. Mégpedig az, hogyha Ön bármelyik szolgáltatási csomagunkat megrendeli 12 hónapra, akkor a szolgáltatásunkon keresztül minimálisan 36 db olyan megkeresést kell kapnia, ami cége tevékenységébe illeszkedik, VAGY, ha nem is kap 36 db beszerzési igényt, akkor is kell, hogy legyen legalább egy megvalósult megrendelése / munkája az általunk közvetített ajánlatkérésekből.

A másik Önre, mint a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra vonatkozik. Ez pedig azt szabja feltételül, hogy a szolgáltatás 12 hónapos időtartam alatt összesen 12 db bármilyen termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó beszerzési igényt kell regisztrálnia az Üzlet-Infó rendszerébe. A beszerzési igények nincsenek értékhatárhoz kötve.

Tehát az első feltétel NEM teljesülése és a második feltétel teljesülése esetén lesz az Ön cége jogosult a pénzvisszafizetési garanciára.

A pénzvisszafizetési garancia jogosságának megállapítása egy a szolgáltatás menetébe automatizmuskén beépülő folyamat szerint történik. Ez a következő képpen néz ki:

1. A szerződés lejáratkor automatikusan vizsgáljuk, hogy az adott Ügyfél jogosult-e a garancia igénybevételére, amennyiben a jogosultság megállapítható, úgy erről őt írásban tájékoztatjuk. A visszafizetési garanciára való jogosultság vizsgálatát a szerződés megszűnését követő 15. napig az Ügyfél is kérheti. Ebben az esetben a jogosultság vizsgálatát ismételten elvégezzük és a vizsgálat eredményéről írásban - indoklással ellátva -  tájékoztatjuk az Ügyfelet.

2. A mennyiben megállapítható, hogy az Ügyfél jogosult a visszafizetési garancia igénybevételére, úgy egyeztetünk vele, hogy ezt további ingyenes szolgáltatási időszak hosszabbítással vagy az üzemeltetési díj visszafizetésével kívánja igénybe venni.

3. Amennyiben az Ügyfél az üzemeltetési díj visszatérítése mellett dönt, úgy azt cégünk banki átutalással teljesíti az Ügyfél bankszámlájára.