Profil

Pályázatfigyelés

Frisstíve 2018. október 7.

Részletes tájékoztatás a jelenleg aktuális hazai- és EU-s forrásokból elérhető pályázatokról. Érvényes szolgáltatási szersződéssel rendelkező partnereink részére a szerződés időtartama alatt egy pályázat elkészítése és benyújtása ingyenes (sikeres pályázat esetén pályázatíró partnerünk sikerdíjra jogosult). További kérdéseit vagy pályázatírásra vonatkozó megrendelését az alábbi elérhetőségekre tudja eljuttatni:

palyazatiras@uzlet-info.hu

+36 96 / 524-797 

A pályázatfigyelésben és pályázatírásban együttműködő partnerünk a Napitender.hu Kft.

1. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

Benyújtási határidő: hamarosan kerül kiírásra

Pályázat célja:

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás.
A projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják. 
A támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:

a) új ismeret vagy technológia hasznosítása, 
b) jelentős teljesítmény-növekedés, 
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne, 
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.

Támogatható tevékenységek:

A meghatározott TEÁOR szerinti tevékenységeken belül támogatás igényelhető az alábbi kiadásokra:

a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése; 
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel; 
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások; 
d) információs technológia-fejlesztés; 
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések; 
f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége; 
g) immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése; 
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás; i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.

Elnyerhető támogatások:

Egy kedvezményezett részére legalább 50 millió, legfeljebb 1 milliárd forint összegű támogatás nyújtható.
A támogatás és önerő pontosabb meghatározásához kérje ingyenes előminősítésünket.

Támogatást igénylők köre:

Támogatási igényt nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis- és középvállalkozások amennyiben: 

a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek,
b) alkalmazotti létszáma 20 és 250 fő között van, és a legalább 20 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
c) legalább három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartja, 
e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír

Kizárólag a TEÁOR szám szerinti 41.10 – 43.99 közötti, valamint a 71.11 tevékenységi körök támogathatóak. Egy kedvezményezett részére legalább 50 millió, legfeljebb 1 milliárd forint összegű támogatás nyújtható

 

2. Legjobb női munkahely pályázat 2017

LINK

Benyújtási határidő: 2018. október 12.

Pályázat célja:

LEGJOBB NŐI MUNKAHELY PÁLYÁZAT 2017 TIZENEGYEDIK ALKALOMMAL
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség a Nemzetközi Nőnap és a Családok Éve 2018 tiszteletére 2018. március 8-án pályázatot írt ki a "Legjobb Női Munkahely 2017" díj elnyerésére.

Támogatható tevékenységek:

A két kategóriában, a 20-250 fő közötti és 250 főnél több foglalkoztatottal működő munkahelyek közti verseny értékelési szempontjai között kiemelten szerepel a családi élet és a munkahely érdekeinek összehangolása, a gyerekvállalásból visszatérő nők integrációja, vagy például az 50 év feletti nők életútprogramjának alakítása. A szervezők nem csak a munkahelyek jelentkezését várjak, hanem szívesen veszik azoknak a munkavállalóknak az ajánlását is, akik úgy érzik, munkahelyük sikerrel pályázhatna a díjra.

Elnyerhető támogatások:

Presztízs.

Támogatást igénylők köre:

20-250 fő közötti és 250 főnél több foglalkoztatottal működő munkahely.

 

3. VP-leader, helyi uniós fejlesztési támogatások

LINK

Benyújtási határidő: folyamatosan egészen 2019. szeptemberig.

Pályázat célja: 

Az adott kistelepülésen működő vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak, valamint különböző kapacitásainak, ingatlanjainak, telephelyeinek fejlesztése.

Támogatható tevékenységek:

 • Építési beruházások
 • Eszköz-és gépbeszerzések
 • Megújuló energetikai beruházások
 • Egyéb energetikai fejlesztések
 • Vagyonvédelmi beruházások
 • Marketing, kommunikáció
 • IT-fejlesztések (hardver és szoftver)

Elnyerhető támogatások:

Jellemzően 2 000 000 Ft- 15 000 000 Ft közötti támogatások.
A pontos támogatás és önerő meghatározásához kérje ingyenes előminősítésünket.

Támogatást igénylők köre:

Jellemzően 10 000 fő alatti településeken székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások.

 

4. GINOP-5.3.8-17 - MUNKAHELYI BÖLCSŐDÉK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Benyújtási határidő: -

Pályázat célja:

Cél a kisgyermeket nevelő szülőket foglalkoztató munkáltatóknál munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása, a nők foglalkoztatásának elősegítése, valamint a munka és a magánélet összehangolásának megkönnyítése. A cél elérését a Kormány a versenyszférában vagy köz- illetve civil szférában tevékenykedő, kisgyermeket nevelő szülőket foglalkoztató munkáltatók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Támogatható tevékenységek:

A pályázók hozzájárulnak a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának megkönnyítéséhez. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Projekt-előkészítési tevékenység - megalapozó dokumentum:
aa) megalapozó dokumentum, amelynek kötelező eleme:
- szükségletfelmérés/előzetes igényfelmérés elkészítése;
- fenntarthatóság alátámasztása.
b) A munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
ba) a munkahelyi bölcsőde helyiségek, kapcsolódó játszókert, - udvar átalakítása, felújítása, kialakítása (bérelt ingatlant is beleértve);
c) A munkahelyi bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése
ca) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai, fürdőszobai berendezések; udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai, fürdőszobai eszközök; fejlesztő eszközök, játékok) beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan.
d) A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése
da) szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő, illetve segítő személy foglalkoztatása
e) Kommunikációs tevékenység
ea) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.
eb) Marketingeszközök elkészítése, promóciós tevékenység, mely a következőkre terjedhet ki: a munkahelyi bölcsődéről hirdetés/ismertető elhelyezése a meglévő honlapon, szórólap, plakát készítése, hirdetés a helyi újságokban.

Elnyerhető támpgatások / források:

Minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft támogatás. A támogatás intenzitása 60-100% közötti. A pontos támogatás meghatározásához kérje ingyenes előminősítésünket.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a támogatást igénylők, amelyek:

a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

b) Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő, egyéb fenntartó esetében minimum 3 fő volt.

A fenti feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők: Vállalkozások:

1. gazdasági társaságok:

 • Korlátolt felelősségű társaság (113),
 • Részvénytársaság(114),
 • Közkereseti társaság (116),
 • Betéti társaság (117),
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (226),
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társasági (572),
 • Nonprofit részvénytársaság (573),
 • Egyesülés (591)

2. szövetkezetek (12)

 • Szociális szövetkezet (121),
 • Takarék- és hitelszövetkezet (122),
 • Iskola szövetkezet (123),
 • Agrárgazdasági szövetkezet (124),
 • Biztosító szövetkezet (126),
 • Foglalkoztatási szövetkezet (128),
 • Egyéb szövetkezet (129).

3. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek:

 • egyéb egyesület (529)
 • szakszervezet (512)
 • egyéb munkavállalói érdekképviselet (513)
 • egyéb köztestület (549)
 • elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (552)
 • egyházi szervezet technikai kód (559)
 • közalapítvány (561)
 • közalapítvány önálló intézménye (562)
 • egyéb alapítvány (569)
 • egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)

4. Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:

 • központi költségvetési szerv (KSH 312)

 

Továbbra is ajánlatott, még nyitva levő korábbi pályázatok:

GINOP-5.2.7-17 - FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
Beadás kezdete: 2018.04.03. 
Beadási határidő: 2019.05.31. 
Maximum igényelhető összeg: 5 000 000 (Ft) 
Támogatás minimum összege: 3 000 000 (Ft)

GINOP-5.2.4-16 - GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA
Beadás kezdete: 2016.08.01. 
Beadási határidő: 2020.03.31. 
Maximum igényelhető összeg: 30 000 000 (Ft) 
Támogatás minimum összege: 1 900 000 (Ft)

GINOP-5.2.3-16 - VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA
Beadás kezdete: 2016.10.03. 
Beadási határidő: 2019.01.07. 
Maximum igényelhető összeg: 3 000 000 (Ft) 
Támogatás minimum összege: 2 000 000 (Ft)

GINOP-4.1.2-18 - MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
Beadás kezdete: 2018.03.14. 
Beadási határidő: 2019.03.17. 
Maximum igényelhető összeg: 100 000 000 (Ft) 
Támogatás minimum összege: 1 500 000 (Ft)

GINOP-3.2.2-8-2-4-16 - VÁLLALATI KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MOBILFEJLESZTÉSEK, FELHŐALAPÚ ONLINE ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK TERJESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
Beadás kezdete: 2017.03.07. 
Beadási határidő: 2019.03.08. 
Maximum igényelhető összeg: 24 000 000 (Ft) 
Támogatás minimum összege: 1 000 000 (Ft)

GINOP-3.1.2-8-2-4-16 - AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZATBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACOSÍTÁSÁNAK, NEMZETKÖZI PIACOKRA VALÓ BELÉPÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
Beadás kezdete: 2017.03.08. 
Beadási határidő: 2019.03.08. 
Maximum igényelhető összeg: 40 000 000 (Ft) 
Támogatás minimum összege: 2 000 000 (Ft)


VEKOP-5.1.1-5-1-2-16 - VÁLLALKOZÁSOK MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL

VEKOP-8.3.2-18 - GYAKORNOKI PROGRAM A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN
Beadás kezdete: 2018.08.31. 
Beadási határidő: 2018.11.01. 
Maximum igényelhető összeg: 10 000 000 (Ft) 
Támogatás minimum összege: 2 300 000 (Ft)